logo

Tarieven


Eerste Consult

Tijdens een eerste consult bekijken we wat de mogelijkheden zijn in uw dossier.Voor dit oriënterend gesprek rekenen we forfaitair 75 EUR (excl. BTW) per uur (met een minimum van 50 EUR) indien onze tussenkomst hiertoe beperkt blijft. Wordt een dossier geopend, dan worden alle prestaties (ook het eerste consult) verrekend aan het overeengekomen tarief.

Ereloon

In beginsel wordt er steeds gewerkt aan een correct uurtarief, al dan niet in combinatie met een resultaatsgebonden verloning ("success fee"). Dit uurtarief geldt voor alle prestaties geleverd ten behoeve van uw dossier, ongeacht de aard ervan (consultaties, opzoekingen, opstellen van conclusies, pleidooien, verplaatsingen, enz.). De berekeningswijze voor het ereloon wordt overeengekomen van zodra de samenwerking wordt aangevat.

Bij het bepalen van het ereloon wordt rekening gehouden met uw financiële mogelijkheden, of het om een eenvoudig of complex dossier gaat, de waarde en de aard van de zaak, de hoogdringendheid, het behaalde resultaat,... Bij een gerechtelijke procedure bedraagt het ereloon bij gunstig resultaat steeds minimum het bedrag van de toegekende rechtsplegingsvergoeding (excl. BTW).

Spijtig genoeg kunnen wij op voorhand niet voorspellen hoeveel tijd uw zaak in beslag zal nemen. Dit gegeven hangt immers af van diverse factoren, waaronder de houding van de tegenpartij, de visie van de rechter, enz. Wel kunnen we u een indicatie geven van wat een procedure u minimaal zal kosten.

Voorschotten en deelfacturen

Om oplopende bedragen te vermijden, streven we ernaar op geregelde tijdstippen deelfacturen te bezorgen. Zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan. Wij vragen onze cliënten steeds voor aanvang van een procedure een provisie te betalen.

Kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan een dossier (gerechtskosten, telefoon-, fax- en e-mailkosten, fotokopiekosten, raadpleging van - betalende - databanken, kosten van vertaling ...) worden, in zoverre ze niet verhaald kunnen worden op de tegenpartij, doorgerekend aan de cliënt. Ook hier gebeurt elke afrekening op basis van een duidelijk en tegensprekelijk overzicht van kosten. Volgende kosten worden forfaitair aangerekend:

  • Verplaatsingen: 0,50 EUR/km
  • Aanmaak dossier (eenmalig): 50 EUR

Angelus Advocaten | Site created and maintained by www.pure-y.be | © 2019 - 2024 | Admin