logo

Diensten


Waarvoor kan u bij ons terecht?

logo

Angelus Advocaten biedt ondernemingen en particulieren een ruime bijstand aan (o.m. op het vlak van strafrecht, mededinging, contracten, huur, aansprakelijkheid, consumentenrecht, sociale zekerheid, ...).

Naast een gedegen algemene bijstand, onderscheidt Angelus Advocaten zich op arbeidsrechtelijk vlak. Ondernemingen, werknemers en overheden genieten bij ons van een kwalitatieve bijstand op het vlak van Human Resources-processen in de ruimste zin:

  • Individuele arbeidsrelaties: opmaak en nazicht van contracten, ontslagen, aansprakelijkheid, concurrentie, ...
  • Collectieve arbeidsrelaties: sociaal overleg, opstellen en nazicht van arbeidsreglementen, policies en cao's, sociale verkiezingen, loonoptimalisering, ...
  • Herstructureringen: begeleiding van overnames, collectief ontslag, sluiting, ...
  • Sociaal strafrecht: voorbereiding op en bijstand bij verhoor; vertegenwoordiging in rechtbank, ...
  • Zelfstandige samenwerkingsvormen (distributie, handelagent, consultancy, ...)
  • ...

Bij Angelus Advocaten staan we nooit alleen. Wij beschikken tevens over een ruim netwerk aan contacten, zowel in de advocatuur als in andere disciplines. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om voor elk project steeds de juiste mensen in te zetten, terwijl de kosten beperkt blijven.

Angelus Advocaten behandelt geen pro deo-dossiers

Twijfelt u of wij u helpen kunnen, neem dan gerust even contact met ons op.

Angelus Advocaten | Site created and maintained by www.pure-y.be | © 2019 - 2024 | Admin